продуктивність праці

продуктивність праці
це плодотворність, ефективність витрат конкретної праці, яка визначається кількістю продукції, виробленої за одиницю робочого часу, або кількістю часу, витраченого на одиницю продукції. Зростання продуктивності праці означає збільшення кількості продукції, виробленої в одиницю часу, або економії робочого часу, затраченого на одиницю продукції.

Економіка праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. . 2001.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "продуктивність праці" в других словарях:

  • інтенсивність праці — характеризує ступінь напруженості праці за одиницю часу і вимірюється кількістю витраченої енергії людини. Чим вищий рівень інтенсивності праці, тим вища її продуктивність. Максимальний рівень інтенсивності визначається фізіологічними й… …   Термінологічний словник з економіки праці

  • продуктивність — ефективність використання ресурсів праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації при виробництві різних товарів і наданні послуг. Вона виражає взаємозв’язок між кількістю і якістю вироблених товарів або наданих послуг і ресурсами, які… …   Термінологічний словник з економіки праці

  • камерно-стовпова система розробки — камерно столбовая система разработки room and pillar mining *Kammer Pfeiler Abbau це комбінація камерних і стовпових систем. Система розробки твердих к.к. (руда, вугілля і інш.) камерами, відділеними одна від одної ціликами, що підтримують… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • безлюдне виймання вугілля — безлюдная выемка угля manless coal winning unbemannter(mannloser) Kohlenabbau – способи, що забезпечують добування вугілля в очисній виробці без людей при виконанні всіх процесів і операцій, необхідних для нормального її функціонування. При цих… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • праця — і, ж. 1) Діяльність людини; сукупність цілеспрямованих дій, що потребують фізичної або розумової енергії та мають своїм призначенням створення матеріальних і духовних цінностей; труд. •• Розумо/ва пра/ця трудова діяльність, яка потребує… …   Український тлумачний словник

  • коефіцієнт автоматизації — коэффициент автоматизации automatization coefficient Koeffizient der Automatisierung, Automatisierungsfaktor – показник, що характеризує рівень автоматизації процесу, а також рівень автоматизації виробництва. Визначають як відношення кількості… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гідромеханічне руйнування — гидромеханическое разрушение hydromechanic breakdown, hydromechanic destruction *hydromechanische Zerstörung спосіб руйнування вугільного або породного масиву, при якому відбувається спільний вплив на нього тонких струменів води високого тиску і… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • електровогневе висадження — электроогневое взрывание electric cap and fuse blasting *elektrische Zündschnurzündung спосіб висадження вогневого, при якому вогнепровідний шнур запал. трубки запалюється з допомогою електрич. засобів ініціювання. Застосовується г.ч. при… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • виїмка валова — выемка валовая bulk minіng extraction, bulk winning getting *Bruttogewinnung, Gesamtgewinnung спосіб видобутку твердих к.к. без виділення породних пропластків, різного роду включень, а також сортування вугілля, руд. В.в. дозволяє збільшити на 15… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • кріплення комплектне — крепь комплектная frame support Ausbaugarnitur кріплення механізоване очисних гірничих виробок, що складається з окремих кінематично не зв язаних груп двох трьох секцій (комплектів), що пересуваються незалежно. На шахтах Донбасу К.к. обладнано бл …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»